Buradasınız

Kurumsal

Başkanın Mesajı

Değerli internet ziyaretçimiz,

Başkanlığımız, tüm ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, ülkemizin vergi gelirlerinin ve mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunun artırılması amacı ile çalışmalarını sürdürmekte ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele de azami gayret göstermektedir. Gelişen ve her gün yeni bir yatırım alanının doğduğu ekonomik faaliyet alanlarında ve bunlarla ilgili ortaya çıkan yeni durumlarda mükelleflerimizin vergisel konularda ortaya çıkan ihtiyaçlarına da bürokrasiye takılmadan, kamu hizmeti standartlarına uygun bir şekilde kolay, hızlı ve doğru bir şekilde cevap vermek amacımızdır.

Başkanlığımız, kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olan vergiler ile diğer gelirleri, Anayasa ve vergi kanunları çerçevesinde, mükellef haklarını gözeterek tahsil etmektedir. Başkanlığımızca vergisel alanlarda yapılan çalışmalarımız adalet, çözüm odaklılık, güvenilirlik, katılımcılık, saydamlık, sorumluluk bilinci, sürekli gelişim ve yetkinlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürülmekte olup, ekonomik aktiviteleri kavrayarak kayıtlı ekonomiyi teşvik eden, mükellef haklarını gözeterek vergiye gönüllü uyumu sağlayan ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, etkin bir şekilde yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya devam edeceğimizi belirtir, saygılar sunarım.

Yunus POYRAZ
Malatya Vergi Dairesi Başkanı

Türkçe