Buradasınız

İzah Değerlendirme Komisyonu kuruldu.

İzah Değerlendirme Komisyonu kuruldu.

213 sayılı Kanunun 370. maddesi ile 482 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, İzaha davet müessesesinin uygulanmasına ilişkin olarak, Vergi Dairesi Başkanlıklarında İzah Değerlendirme Komisyonlarının kurulması, komisyonların çalışma usul ve esasları, vergi dairesince uygulanacak cezai işlemler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar 12.09.2017 tarihli 2017/6 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmış olup genelgeye istinaden Başkanlığımız tarafından gerekli eğitimler verilerek İzah Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.

İZAH KOMİSYONU EĞİTİM TOPLANTISINDAN GÖRÜNTÜLER

izah1
izah2